0141 Flytta gran med äpplen

Ordna något i stil med nedanstående figur.

Bygg ut koden stegvis så att uppgifterna nedan löses. Testa efter varje steg.

  1. Skriv kod så att granen kan flyttas åt höger med höger piltangent. Testa.

  2. Då granen flyttas ska äpplena som sitter på granen följa med, övriga äpplen ska förbli där de är. Testa.

  3. Gör så att granen kan flyttas uppåt, nedåt, åt höger och åt vänster. Testa.

  4. Försök att lösa det som inte beter sig som du önskar. Dokumentera hur du vill att saker ska kunna flytta sig. Dokumentera tydligt. Det ska inte kunna missförstås även om man görs sitt bästa för att misstolka dokumentationen.