0123 får i trappa

Gör ett nytt scenario som heter far_i_trappa.

Lägg till klasser som i figuren nedan.

Uppgift 1

Om fåret är i kontakt med en tegelsten ska den röra sig en pixel åt höger.

Annars ska fåret röra sig en ruta nedåt.

Gör det så snabbt som möjligt.

Uppgift 2

Nu är det dags att snygga till koden. Skriv om metoden prepare.

Kan du lägga till tegelstenarna med hjälp av en while-slinga? Gör det.

Lite svårare. När det är gjort ser du till att du läser tegelstenens storlek och använder detta värde. Egentligen är det både bredd och höjd. För ledtrådar se tips nedan.

Tips: I klassen Actor finns metoden getImage, som hämtar bakgrundsbilden av datatypen GreenfootImage. I klassen GreefootImage finns metoderna getWidth och getHeight.

Uppgift 3

Samma som uppgift 2 men för den nya bilden. Lös uppgiften i metoden prepare_2.

Uppgift 4

Nu är det dags att ändra på storleken på tegelstenarna.

Lägg till en metod trippleSize i klassen Brick. Metoden ska göra tegelstenen tre gånger så stor.

Tips: I klassen GreenfootImage finns metoden scale.

Gör uppgift 2 fast för den nya bilden. Lös uppgiften i metoden prepare_3.

Uppgift 5

Lägg till en metod som kallas enlarge i klassen Brick. Metoden ska ta ett heltal som parameter. Kalla parametern för factor. Parametern avgör hur många gånger större som tegelstenen ska bli.

Använd metoden enlarge istället för metoden trippleSize. Ändra i metoden prepare_3.

Extra uppgift

Gör ett spel av det hela. Gör så att man kan styra med tangentbordet om fåret ska gå åt vänster eller åt höger.

Gör en bana som fåret kan gå i.

Lägg ut till exempel mat till fåret som det ska samla in.

Lägg ut vargar som jagar fåret. Dessa kanske inte hoppar över kanten.

Lägg till poäng.

Och så vidare.