030 dragning

Axial stress noavg

normalspänning - eng. normal stress

dragspänning - eng. tensile stress

tryckspänning - eng. compressive stress

Läs mer om spänning på wikipedia.

Draghållfasthet

Material Draghållfasthet
[MPa]
Densitet
[g/cm3]
Elasticitesmodul
[GPa]
stål 200 - 2000 8 210
trä (gran, fur) 100 0,5
kevlar 3000 1,4
spindelväv 1000 1,25
betong 1 - 10 2,4
grafen 130 000 0,03 - 0,1
kolfiber 2000 1,8
akrylplast 65 1,18

Data för fler material

Data för fler material

Läs mer:

Tabell för elasticitetsmodul

Formler

A cirkel = π r 2

m=Vρ

σ = F A

δ = L L 0

ε = δ L 0

σ = E ε

σ till = R el n S , σ till = R m n B

δ = F L 0 EA

Med hänsyn tagen till linans egentyngd Q.

σ = F+Q A

δ = (F+Q2) L 0 EA

Beteckningar

m: massa [kg]

V: volym [mm3]

ρ: densitet [kg/mm3]

σ: normalspänning [N/mm2]

F: kraft [N]

A: tvärsnittsarea [mm2]

δ: förlängning [mm]

L: längd vid belastning [mm]

L0: längd obelastad [mm]

ε: töjning [-]

E: elasticitetsmodul [N/mm2]

σS, Rel: sträckgräns [N/mm2]

σB, Rm: brottgräns [N/mm2]

nS: säkerhetsfaktor mot sträckning [-]

nB: säkerhetsfaktor mot brott [-]