0020 krafter

Att kunna om krafter. Kapitel 2, Krafter i vardagen, i Heureka Fysik 1.

Sidor: 19 - 42

m, massa, vikt, enhet [kg] kilogram

Massa är en skalär, det vill säga den har en storlek, men ingen riktning. En kropps massa är lika stor på jorden och månen.

F, kraft, tyngd, tyngdkraft, enhet [N] newton

Kraft är en vektor. En vektor har både storlek och riktning.

Tyngdfaktor g = 9,82 N/kg.

Tyngdkraft F = m * g

tyngdpunkt

olika sorters krafter

krafter som verkar på avstånd

tyngdkraft

Till exempel: tyngdkraft på äpple från jord. På jorden kommer tyngdkraften alltid från jorden.

kontaktkrafter

normalkraft

Till exempel: normalkraft från bord på bok. Normalkraften är alltid vikelrät mot kontaktytan.

friktionskraft

Till exempel: friktionskraft på kälke från snö. Friktionskraften ligger i kontaktytans plan och är riktad så att den motverkar rörelsen eller försöket till rörelse.

kraftresultant, FR

Summan av alla krafter som verkar på ett föremål kallas före kraftresultant eller bara resultant.

jämvikt

Räkna med krafter på ett föremål vid jämvikt.

Newtons lagar

Newtons första lag (NI)

FR=0 ⇔ v=konstant

Om summan av alla krafter som verkar på ett föremål är noll är dess hastighet konstant, till exempel noll.

Newtons andra lag (NII) (inte på detta prov)

FR=ma

Summan av alla krafter är lika med föremålets massa gånger dess acceleration.

Newtons tredje lag (NIII) kraft och motkraft

Motkraft kallas i läroboken för reaktionskraft. Lite olyckligt.

För kraft och motkraft gäller:

  • varje kraft har en motkraft
  • är lika stora
  • av samma typ, till exempel tyngdkraft, normalkraft
  • motsatt riktade
  • verkar på olika föremål

frilägga

Mycket viktigt

Kunna frilägga och rita ut krafter samt namnge dessa och bestämma deras storlek.

Kunna identifiera kraft och motkraft

Uppgifter

Typtal fås på lektion.

Sidan 39 -

2.1, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17 - 24, 26